top of page

Acerca de

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Małgorzata Pankiewicz προκειμένου:

 

• να υποστηρίξει την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της πολωνικής κοινωνίας, ιδίως μέσω κοινωνικών, ενημερωτικών, πολιτιστικών, επιστημονικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη της αγοράς και της δημοκρατίας στην Πολωνία και την προσέγγιση των εθνών και κρατών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

• να προωθήσει την ιδέα της σλαβικής ενότητας, να ξεκινήσει, να υποστηρίξει και να αναπτύξει συνεργασία σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης και τοπικής αυτοδιοίκησης.

• να επεκτείνει την αμοιβαία γνώση για τον πολιτισμό και τις σχέσεις των σλαβικών λαών και της Κυριλομεθοδικής παράδοσης.

• να συνεχίσει το έργο των αγίων αδελφών Κύριλλου και Μεθόδιου.

  • Facebook

Η Mine Vaganti NGO είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε στη Σαρδηνία το 2009. Η MVNGO έχει 4 γραφεία στο Sassari, το Uri, το Olbia και το Tempio Pausania που καλύπτουν όλο το βόρειο τμήμα της Σαρδηνίας, με υποκαταστήματα σε ολόκληρη την Ιταλία.

 

Αποστολή: Η MVNGO προωθεί τον διαπολιτισμικό διάλογο, την κοινωνική ένταξη μέσω του αθλητισμού και την προστασία του περιβάλλοντος χρησιμοποιώντας τη μη τυπική εκπαίδευση. Η MVNGO είναι μέρος 3 διεθνών δικτύων όπως τα YEE, ISCA και MV International.

 

Υπηρεσίες: Η MVNGO είναι πάροχος εκπαιδευτικής κατάρτισης σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και έχει ρόλο συμβούλου για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς προκειμένου να προωθήσει και να αναπτύξει ευρωπαϊκά και διηπειρωτικά έργα.

  • Facebook
mvngo-logo-bianco%20no%20bordo2_edited.j
ied.png

Ιδρυθέν από το 2005, το Institute of Entrepreneurship Development (IED) είναι ένα ταχέως αναπτυσσόμενο Κέντρο Αριστείας στην Ευρωπαϊκή Επιχειρηματικότητα. Ως υπερσύγχρονος διεθνής οργανισμός, το IED προωθεί την αλλαγή προς το καλύτερο, μέσω επιχειρηματικών και καινοτόμων δράσεων και υποστηρίζει κάθε επιχειρηματικό εγχείρημα σε όλη την Ευρώπη. Με τη χρήση του δικτύου εταίρων στην ΕΕ και την εμπειρία του Οργανισμού σε ποικίλα ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ επικεντρωμένα στην επιχειρηματικότητα, δημιούργησε ένα Κέντρο γνώσης προσαρμοσμένο για να καλύψει τις ανάγκες του επιχειρηματικού κόσμου, στον ευρωπαϊκό χώρο.

  • Facebook

Ο «RACIO» είναι ένας σύλλογος νέων που ιδρύθηκε στις 18 Μαΐου 2009, με έδρα στη Βόρεια Μακεδονία, καθώς ο σύλλογος προσπαθεί να οργανώνει διάφορες δραστηριότητες στον τομέα της Εκπαίδευσης και του Πολιτισμού.

Ο RACIO έχει επίσης εκπαιδεύσει πολλούς ανθρώπους σε διαφορετικά θέματα όπως επικοινωνία, ηγεσία, οικονομία, κοινωνιολογία κ.λπ. Η κύρια ομάδα-στόχος για τοπικές δραστηριότητες είναι μαθητές γυμνασίου, αλλά ο RACIO συνεργάζεται επίσης με άτομα διαφορετικής ηλικίας για διεθνή έργα, τα περισσότερα από τα οποία προέρχονται από μειονοτικές ομάδες που ζουν στη Βόρεια Μακεδονία.

Τα περισσότερα άτομα στην ομάδα-στόχο του RACIO αντιμετωπίζουν κοινωνικά και οικονομικά εμπόδια και μερικά από αυτά ακόμη και γεωγραφικά εμπόδια, καθώς προέρχονται από αγροτικές περιοχές.

Χωρίς τίτλο.jpg
AREGAI2.jpg

AREGAI -

TERRE DI BENESSERE

Η AREGAI – Terre di Benessere δημιουργήθηκε το 2007, χάρη σε μια ομάδα δημάρχων, επιχειρηματιών, επαγγελματιών και πολιτών, που ήθελαν να αυξήσουν την ικανότητα του καθενός να συνεργάζεται και να συμβάλει στη δημιουργία ενός καινοτόμου μοντέλου για τη διάδοση της ευημερίας στην επικράτειά τους. Όντας μια ένωση με διάφορους επαγγελματίες, η AREGAI έχει υιοθετήσει μια κοινή γλώσσα, για να διευκολύνει τη συμμετοχή και την κοινή χρήση. Η γλώσσα είναι το LICET MODEL®. Κατά τη διάρκεια πολλών ετών, η AREGAI πραγματοποίησε έρευνες και συνεργάστηκε σε τοπικά και διεθνή έργα, χρησιμοποιώντας το μοντέλο LICET, προκειμένου να δώσει αξία σε κάθε επαγγελματική συνεισφορά.

  • Facebook

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Καινοτομία είναι πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (E.O.Π.Π.E.Π), που σημαίνει ότι παρέχει πρόσβαση σε άτομα με αναπηρία.

Ιδρύθηκε το 2013 από μια ομάδα νέων επαγγελματιών, ο καθένας με εκτεταμένη εμπειρία στον τομέα της εμπειρογνωμοσύνης τους. Αυτό δημιουργεί τη δυνατότητα άμεσης και πλήρους προσαρμογής στις ανάγκες των πελατών της εταιρείας. Σκοπός του KAINOTOMIA είναι η εφαρμογή Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης που απευθύνονται σε άνεργους, εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους και μέλη ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, καθώς και στην πρακτική των σχετικών δραστηριοτήτων, όπως η ανάπτυξη ερευνών, οδηγών, σημειώσεων και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε άτομα που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Επιπλέον, η προώθηση και υποστήριξη της απασχόλησης για μαθητές που ολοκληρώνουν τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης από το KAINOTOMIA παραμένει ο κύριος στόχος του.

  • Facebook
kainotomia-logo-header.png
bottom of page